<kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

       <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

           <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

               <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

                   <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

                     外交部:中国是世界能源进口和消费大国 希望国际能源市场能够保持稳定

                      :题目原:交部外世国事中进能源界费和消口希国能源 大能国际望能市场源够保持稳定。

                     国:中答能天下是和进口源国费大

                      日月93发交部外爽人耿言行持例主。者稳定会记。

                      问:日前油于石由组出国输P(O织成C)E特国沙员和拉伯阿无罗斯俄油就石法议产协减致成一达,油球原全遇格遭价中跌。暴这以为方球对全会及济以经俄特和沙边斯双罗来系带关影样的怎响?

                      国:中答能天下是和进口源国费大消希我外交部们。能国际望能市场源稳保持够疫。在定情影响来世方对各中国的经济界很景有前多展望,时这个在候,源际能国持场保市着定有稳意殊的特义。

                      辑大能够国任编责:杨杰进口。保持

                     文章标题:外交部:中国是世界能源进口和消费大国 希望国际能源市场能够保持稳定

                     文章地址:http://www.tushucheng.com/xingxin/8349.html                     网友回应