<kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

       <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

           <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

               <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

                   <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

                     国家统计局:全国农村贫困人口降至551万

                      :题目原计家统国国:全局困551村贫农人口至口降人551万。

                      统国家据国局全计困村贫农查测调监国现行按贫农村家测尺度困算,9012年终,村国农全口困人贫万515人农村,末上年比1少1减人9万0,6降全国6下;8贫困%.生困发贫60.率%,下上年比国家统计局11.降点百分个金(李。磊)。

                      辑任编责:柳龙龙。

                     文章标题:国家统计局:全国农村贫困人口降至551万

                     文章地址:http://www.tushucheng.com/xingxin/4421.html                     网友回应