<kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

       <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

           <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

               <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

                   <kbd id='tushucheng'></kbd><address id='tushucheng'><style id='tushucheng'></style></address><button id='tushucheng'></button>

                     中南建设预计去年归母净利润增长80%-110%

                     原题目:中南建设预计去年归母净利润增长80%-110%

                      快京报新者(记讯)张建 3月11日设南建中告布公发,司计公预9012于归属年司市公上净东的股同润将利8增长比1%-010%,3到达即7.494元-亿5.06同元。亿时,股本每基110从益将收8012.的净利润0年增9元5中南.至1长-6元04.21元。

                     快京报新者(记讯)张建 3月1

                      绩于业对因去年动原变设增长南建中示意,润司利公升幅上大原重要的地是房因毕业务产增范围算加。

                      日月31设南建中披公建设告的露,90128011-年2月份,设南建中同计合累额售金销619约亿.50元,120比期年同84长3增计;累%积售面销415约万.70平方米,120比期年同85长3增%。

                      记京报新者 张建。

                      杨辑 编校娟 娟对 张彦君。预计

                     文章标题:中南建设预计去年归母净利润增长80%-110%

                     文章地址:http://www.tushucheng.com/xingxin/3078.html                     网友回应